ab grums taxi logga

Grums Taxi Om oss Vi som Jobbar Säkerhet och miljö Bilarna Länkar Kontakt

 

Om oss

  

Liten företagspresentation

Först lite historik

AB Grums taxi bildades 1975 av några enbilsåkare som gick samman för att dels kunna få en drägligare arbetssituation såsom ordnade arbetstider och bättre lönsamhet. dels på ett bättre sätt kunna möta ökade krav från samhällets sida som färdtjänst, skolkörning o. dyl.

 

Grums Taxi har genom åren fortsatt  i samma anda som när företaget grundades, hög servicenivå och punktlighet är det viktigaste, liksom god kontakt med våra kunder.

 

Inget köruppdrag har varit för stort eller för litet. vi har åtagit  oss alla sorters person- och lättare godstransporter inom eller utom Sverige

 

Grums Taxi idag

Grums Kommun har som enda kommun i länet alltid skött färdtjänsten i kommunen själva, både vad gäller upphandlingen som själva administrationen. Trafiken har genom åren alltid skötts av Grums Taxi.

 Vid senaste upphandlingen av samhällsbetalda transporter dvs. färdtjänst, sjukresor, m.m. ansåg sej inte grums kommun längre vilja sköta detta själva  utan lade över all sådan verksamhet på Värmlandstrafik AB.

Vid upphandlingen har Värmlandstrafik gjort det i princip omöjligt för mindre taxiföretag, t.ex. landsortstaxi och även mindre taxiföretag i städerna att överhuvudtaget lämna anbud på grund av att man har delat in länet i 4 körområden och man skriver avtal med enbart ett företag i varje område, därtill kommer att det företag som skriver avtal måste lämna ett bestämt antal specificerade fordon som går till 100% för värmlandstrafiks räkning och får därför inte ta några körningar som inte kommer från värmlandstrafiks beställningscentral, så får man en körning till länssjukhuset i Karlstad så får man inte ta en returtransport från sj eller flygplatsen, man får då åka tom hem samtidigt som en annan bil som inte har avtal med Värmlandstrafik får ta den körningen och sen i sin tur åka tom hem.

För Grums Taxi som har kört närmare 90% samhällsbetalda transporter, övriga 10-15% företag (i första hand gruvön) och privatkunder, säger det sej själv att det inte längre går att upprätthålla den dygnetruntservice som vi har varit stolta över att ha, utan vi kommer framöver att köra enbart dagtid med en mycket mindre vagnpark än tidigare, vi har tvingats säga upp mångåriga medarbetare och det är med sorg i hjärtat vi måste tillkännage att vi inte längre klarar upprätthålla det vi kallar en god taxiservice.

Konsekvens:

Inga taxibilar på natten, varken vardag eller helger

 

Dagtid finns taxi i mån av tillgång, då vagnparken för att klara någorlunda lönsamhet är max. slimmad så blir det ofta svårt att klara körningar som inte är förbeställda.

 

Det blir svårigheter för företagen som behöver bilar för sina kunder, försäljare akuta pakettransporter m.m. 

 

Ingen Taxi från festen om man har druckit alkohol eller av annan anledning behöver skjuts hem.

 

Rattfylleriet kommer att öka.

 

Ingen möjlighet för ungdomar att åka säkert hem om inte föräldrar  kan ställa upp.

 

Det här är inget som vi hittar på här i Grums utan ett välkänt faktum eftersom detta är ett upphandlingsförfarande som har prövats i flera län med samma resultat.

Detta har inte kommit som nån överraskning för de styrande i Grums Kommun men man väljer att blunda och man kan ju undra varför,  Lag om ansvar för viss kollektivtrafik reglerar upphandlingen enl följande:

3 § Trafikhuvudmannen skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

 

Från 2012-01-01 är lagen ändrad till följande lydelse:

Lagen om kollektivtrafik kapitel 2

14 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

 

Ingen kan påstå att en tillfredsställande taxiförsörjning innebär det vi i grums kan erbjuda efter 2011-07-01 men vi kommer så långt vi kan att fortsätta ge så god service som möjligt.

AB GRUMS TAXI

 

 

 

 


©AB Grums Taxi. Alla rättigheter reserverade