ab grums taxi logga

Grums Taxi Om oss Vi som Jobbar Säkerhet och miljö Bilarna Länkar Kontakt

 

Säkerhet och miljö

Trafiksäkerhetspolicy: Grums Taxi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

 

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

 

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

 

Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av. Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

 

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning och alkohol- och drogfrihet i trafiken.

 

 

Miljöpolicy: Grums Taxi arbetar aktivt för en bättre miljö. Vi genomför interna utbildningar i att köra så mjukt och smidigt som möjligt, detta medför både bränsle- och däckbesparingar.

 

Vårt miljöarbete innefattar även: Att vi fortlöpande håller oss och våra medarbetare uppdaterade vad gäller nya miljövänliga produkter ex: däck, spolarvätskor och tvättmedel etc. Att oljebyten och service genomförs på miljöcertifierade märkesverkstäder.

 

Vid framtida fordonsbyten kommer alltid de mest miljövänliga alternativen att vara en självklarhet.

 

 

 

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.

 

 


©AB Grums Taxi. Alla rättigheter reserverade